LNBB actuarissen + pensioenconsultants lanceert www.gelijkwaardigheidstoets.nl

Soest, Dordrecht 22 september 2011. 

Met de thema website www.gelijkwaardigheidstoets.nl biedt LNBB actuarissen + pensioenconsultants ondernemingen, pensioenadviseurs en verzekeringsmaatschappijen professionele ondersteuning bij de actuariële gelijkwaardig¬heidstoetsen voor gedispenseerde pensioenregelingen. Uniek is de mogelijkheid om online vooraf een offerte samen te stellen voor een actuariële gelijkwaardigheidstoets. 

Alleen voor gelijkwaardig pensioen dispensatie van verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds

Ondernemingen met een eigen pensioenregeling die vallen onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds moeten aantonen dat hun regeling ten minste gelijkwaardig is om voor dispensatie in aanmerking te komen. Dat kan soms door middel van een kwalitatieve vergelijking, maar meestal is een actuariële gelijkwaardigheidstoets nodig. Zo’n vergelijking of toets wordt door ondernemingen vaak als een noodzakelijk kwaad gezien, en een kostbare bovendien. Roel Nass, actuaris bij LNBB: “Het is duidelijk dat bedrijfstakpensioenfondsen kritisch zijn in hun dispensatiebeleid. Met de thema website www.gelijkwaardigheidstoets.nl komen wij tegemoet aan de toegenomen vraag naar toegankelijke tarieven voor actuariële gelijkwaardigheidsberekeningen. LNBB heeft zich in de actuariële dienstverlening een positie verworven waarin snel en goed samen kan gaan met betaalbaar. We lopen natuurlijk ook vooruit op de gevolgen van het Pensioenakkoord. Het akkoord zal in de komende jaren zijn weerslag hebben op pensioenregelingen van bedrijfstakpensioenfondsen, en dus ook op vrijgestelde regelingen. Veel dispensaties zullen opnieuw worden beoordeeld.” 

Nieuwe rolverdeling

Tot voor kort waren het veelal verzekeraars die een verklaring afgaven van de gelijkwaardigheid van een gedispenseerde pensioenregeling. Jack Borremans, pensioenadviseur en partner bij LNBB vult aan: “Verzekeraars kiezen er steeds vaker voor om hun dienstverlening op dit terrein af te bouwen, ingegeven door factoren als tijdsbeslag, kostenbesparing en de wenselijkheid van een onafhankelijke beoordeling. Bovendien, de nieuwe wettelijke deelvergunning pensioenverzekeringen tweede pijler geeft straks een enorme kwaliteitsimpuls aan de professionele pensioenadviseur. Om hen te onder¬steunen in het verbreden van hun dienstverlening, bieden wij met www.gelijkwaardigheidstoets.nl een oplossing voor dispensatietrajecten van hun cliënten. Wij kunnen de online offerte eenvoudig aanbieden in elke willekeurige website en bovendien in de look-and-feel van de website van de pensioenadviseur. Dat maakt het voor pensioenadviseurs mogelijk om in samenwerking met LNBB actuariële gelijkwaardigheidstoetsen op te nemen in eigen dienstverle¬ningsarrangementen.” 

Thema websites voor specifieke ondersteuning 

www.gelijkwaardigheidstoets.nl is de tweede thema website van LNBB actuarissen + pensioenconsultants. Via www.ifrspensioen.nl kunnen ondernemingen die volgens internationale boekhoudstandaarden rapporteren, een offerte opvragen. Ook voor actuariële waarderingen van pensioen-, jubileum- of VUT-regelingen is het aanbod betaalbaar, zonder concessies te doen aan de gewenste betrouwbaarheid en snelheid van de dienstverlening. Vergaande automatisering van de workflow en berekeningen zijn de succesfactoren achter deze vorm van dienstverlening. 

Over LNBB pensioenconsultants + actuarissen 

LNBB actuarissen + pensioenconsultants is een middelgroot adviesbureau en is gespecialiseerd in actuarieel, fiscaal en juridisch pensioenadvies aan MKB- en grootzakelijke ondernemingen en hun ondernemers. Daarnaast zijn accountantskantoren en fiscalisten afnemers van diensten op het gebied van pensioenadvies aan werkgevers en DGA’s. LNBB actuarissen + pensioenconsultants heeft vestigingen in Soest en Dordrecht. 

Noot voor redactie. Meer informatie vindt u op www.gelijkwaardigheidstoets.nl. Voor vragen kunt u Roel Nass bellen, bereikbaar op 078 – 61 17 111. Per e-mail roel.nass@lnbb.nl. Algemene informatie over LNBB actuarissen + pensioenconsultants vindt u op www.lnbb.nl.