Informatie over verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Kies in het menu Gegevens Bpf het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds waarnaar u op zoek bent.

De bedrijfstakpensioenfondsen zijn op de eerste letter van de naam gesorteerd.

Voorbeeld: Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (ook: StiPP) vindt u bij de letter P voor Personeelsdiensten.