Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Voor meer informatie over de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u de website van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven raadplegen (zie onderstaande link). Zoekt u daar naar de tekst van de verplichtstelling en de wijze waarop u dispensatie of vrijstelling aanvraagt.
Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven
Louis Braillelaan 100
ZOETERMEER
Klik om naar de website te gaan: www.pensioenfondssigaren.nl