Stichting Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Voor meer informatie over de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u de website van Stichting Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie raadplegen (zie onderstaande link). Zoekt u daar naar de tekst van de verplichtstelling en de wijze waarop u dispensatie of vrijstelling aanvraagt.
Stichting Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie
Basisweg 10
AMSTERDAM
Klik om naar de website te gaan: www.baksteenpensioen.nl