Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Voor meer informatie over de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u de website van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties raadplegen (zie onderstaande link). Zoekt u daar naar de tekst van de verplichtstelling en de wijze waarop u dispensatie of vrijstelling aanvraagt.
Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties
Ceintuurbaan 2
HARDERWIJK
Klik om naar de website te gaan: www.spw.nl