Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Voor meer informatie over de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u de website van Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken raadplegen (zie onderstaande link). Zoekt u daar naar de tekst van de verplichtstelling en de wijze waarop u dispensatie of vrijstelling aanvraagt.
Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken
Neuhuyskade 92
'S-GRAVENHAGE
Klik om naar de website te gaan: www.pma-pensioenen.nl