Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf

Voor meer informatie over de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u de website van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf raadplegen (zie onderstaande link). Zoekt u daar naar de tekst van de verplichtstelling en de wijze waarop u dispensatie of vrijstelling aanvraagt.
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf
Seinstraat 12
HILVERSUM
Klik om naar de website te gaan: www.filmpensioen.nl