Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie

Voor meer informatie over de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u de website van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie raadplegen (zie onderstaande link). Zoekt u daar naar de tekst van de verplichtstelling en de wijze waarop u dispensatie of vrijstelling aanvraagt.
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie
Conservatoriumlaan 15
TILBURG
Klik om naar de website te gaan: www.bpf-psl.nl