Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Voor meer informatie over de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u de website van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie raadplegen (zie onderstaande link). Zoekt u daar naar de tekst van de verplichtstelling en de wijze waarop u dispensatie of vrijstelling aanvraagt.
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie
Laan van Zuid Hoorn 165
RIJSWIJK ZH
Klik om naar de website te gaan: www.bpfdranken.nl