Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Voor meer informatie over de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds, kunt u de website van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid raadplegen (zie onderstaande link). Zoekt u daar naar de tekst van de verplichtstelling en de wijze waarop u dispensatie of vrijstelling aanvraagt.
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Ceintuurbaan 2
HARDERWIJK
Klik om naar de website te gaan: www.bouwpensioen.nl